Sanglærer

Hvad er der med det der sang? Hvorfor bliver man så glad i låget af at synge? Er det ovenikøbet sundt?

Der er forskning, der peger på, at

*   sang og musik skærper børns indlæringsevner i skolen.

Derudover viser internationale undersøgelser, at

sangen har en stor indflydelse på sprogdannelse

sang er med til at styrke de sociale kompetencer

Endelig ved vi, at

*   sang kommunikerer på tværs af køn og kultur

*   sang opbygger selvværdet og  giver dig større indsigt i dig selv

*   sang er det første skridt i børns musikalske udvikling

*   sang har en udefinerbar herlighedsværdi - det er sjovt at synge

*   al musik begynder med sang

Udklædt som Ingeborg Larsen til Skt. Hans fest på Posen 2008 - jeg holdt båltale og sang Midsommervisen.

Udklædt som Ingeborg Larsen til Skt. Hans fest på Posen 2008 - jeg holdt båltale og sang Midsommervisen.

Del siden